Sedan slog hon sig trött ner i den knarrande gungstolen som stod på det trasiga trägolvet. I det trasiga golvet fans det en lucka och innanför luckan fanns det en bok.